شماره ۵۸۲ | ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ خرداد
صفحه را ببند
روایت
کارتون
image
هلال
فرقی بین آدم‌ها نمی‌گذاشت
امید آینده مدیریت کلان کشور بود
در حُزن بی‌پایان دوست امیر  از جان خود مایه می‌گذاشتغریب و مومنانه درگذشتعدالت‌طلب و عدالت‌خواهآثار وجودی «امیر» 
بر جامعه اثرگذار بوده است
زنی به سان تو نستوه
جهادگر مخلص
عنوان صفحه‌ها