شماره ۵۸۲ | ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ خرداد
صفحه را ببند
روایت
کارتون
image
روایت
این نان، طعم جوانمردی و فتوت می‌دهد
من صدای رسمی مملکت ایران بودم
پاییز پدرسالار
نیش عقربِ زمان، بر تن کهنسالان
بُت‌وارگی  پیران و پدیده‌ بازگشت به سنت‌های قبیله‌ای!
مادربزرگ خونه‌ای داشت قد یه غربیل ...!
عنوان صفحه‌ها