شماره ۴۲۷ | ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان
صفحه را ببند
نمایشگاه
کارتون
image
هفت اقلیم
اخبار كوتاهمرگ، مرتضی پاشایی را هم ربود
کارگاه‌های آموزشی عبدالرضا کاهانی در فرانسه 
لیلی گلستان نشان شوالیه نخل آکادمیک می‌گیرد 
کریستیز نیویورک
 با ۸۵۳‌میلیون دلار   رکورد   زد تمدید نمایش‌های 
تماشاخانه ایرانشهرشورایعالی تهیه‌کنندگان 
به وزیر ارشاد بیانیه داد جایزه‌ «پالم‌اسپرینگز» 
برای «جولین مور»واکنش گسترده هنرمندان
 سینما، موسیقی و فوتبالیست‌ها 
به درگذشت مرتضی پاشایی
عنوان صفحه‌ها