شماره ۵۵۳ | ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۰ ارديبهشت
صفحه را ببند
طرح نو
کارتون
image
سیاست
می‌دانستم شورای نگهبان طرح را
 رد می‌کندخبر کوتاهمسئولان به‌ جای حرف زدن درباره فساد باید وارد عمل شوند

قطعنامه‌های نابحق شورای امنیت را لغو خواهیم کرد
در برخورد با فساد عملکرد مناسبی داشته‌ایم
روی خط خبر
عنوان صفحه‌ها