رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۱۴۰۶ | ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت
صفحه را ببند
شهرونگ
image
گفت‌ و گو
لوح تقدیر
بهترین غرفه
صفر عاشقی
فعالیت‌های عام‌المنفعه در جهت کمک
به اقشار ضعیف و مستمند باید تقویت شوداطلاع‌‌رسانی شفاف هلال‌احمر در حوزه ارایه خدمات و فعالیت‌ها حق همه مردم استبیش از ۱۰‌هزار خیر و داوطلب در اجرای طرح همای رحمت مشارکت دارندبیمارستان‌های غزه تعطیلی ندارد
عنوان صفحه‌ها