شماره ۱۶۶۴ | ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين
صفحه را ببند
بوی پیاز

اشک جاری می‌کند بوی پیاز
چشمتان را می‌نماید نیمه‌باز
قیمتش را چون بدانی می‌شود
اشک‌ها افزون و پرسوزوگداز!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ


تعداد بازدید :  262