شماره ۹۶۵ | ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۸ مهر
صفحه را ببند
هلال
هلال، الگوی کشور 
در استفاده از توان داخلی است
 وجود بالگردهای امدادی برای مواجهه با حوادث انکارناپذیر است
تجهیز پایگاه‌های هلال به ست‌های جدید امدادتقویت ناوگان هلال‌احمر ضروری است پرواز درشب، روی آب و در ارتفاع بیش از ۱۳هزار پا
ایران توانمندی ساخت و طراحی بالگرد را دارد

هلال‌احمر حداقل ۳۹ فروند بالگرد نیاز دارد
عنوان صفحه‌ها