شماره ۴۹۰ | ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۲ بهمن
صفحه را ببند
طرح نو
کارتون
image
طرح نو
انسان بی‌دفاع، چه باید بکند؟ نمی‌توانم مشکلات زنان سرپرست‌ خانوار را فاش بگویمناامنی زنان سرپرست خانوار؛ مسأله این است 
سرپرست‌های بی‌سرپرستنمی‌توانم مشکلات زنان سرپرست‌ خانوار را فاش بگویمناامنی زنان سرپرست خانوار؛ مسأله این است ازدواج کودکان، نقض حقوق بشر
عنوان صفحه‌ها