شماره ۲۹۴۸ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۳۰ آبان
صفحه را ببند
هلال
رویداد
توقف جنایات در غزه به نتیجه نرسد، شاهد وضعیت جدیدتری هستیمتنها با توقف فوری کشتار، واکنش گروه‌های مقاومت پایان می‌یابد ۱۴ زندانی ایرانی از عراق به کشورمان منتقل شدندصدور سند رودخانه کرج به نام دولتحداکثر سنوات خدمت ۳۵ سال استهمکاری دانشگاه‌ها با نهادهای اجرایی باعث مهارت‌آموزی دانشجویان می‌شودمجوز مجلس به وزارت راه برای واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور
عنوان صفحه‌ها