شماره ۱۰۶۱ | ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۱ بهمن
صفحه را ببند
کارتون
image
فرهنگ
فرهادی  و تلویزیون
 می‌تازند...قاتل اهلی؛ فریادی که تیتر می‌شود...
ماجرای نیمروز؛ بدون قضاوت، بدون شعارویلایی‌ها؛ یک سینماگر متولد می‌شود!
عنوان صفحه‌ها