شماره ۳۱۱۸ | ۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۱ تير
صفحه را ببند
پاکستان حضور پناهندگان ثبت شده افغان را یک سال دیگر تمدید کرد

کابینه پاکستان با تمدید مدت اقامت نزدیک به یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از پناهندگان افغان که به طور قانونی در پاکستان حضور دارند، تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴ (آخر ماه ژوئن ۲۰۲۵) موافقت کرد. روند بازگشت پناهندگان غیرقانونی افغان از پاکستان به کشورشان نیز بنا بر درخواست کمیساریای عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل به طور موقت تعلیق شد./ ایرنا

 


تعداد بازدید :  144