شماره ۳۱۱۸ | ۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۱ تير
صفحه را ببند
رشد ۱۲ماهه پایه پولی ۲۱.۱درصد شد
تحولات کل‌های پولی

تحولات کل‌های پولی در اردیبهشت ۱۴۰۳ بیانگر تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و کاهش ۵.۳واحددرصدی رشد دوازده‌ماهه نقدینگی است؛ نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز در اردیبهشت به ۲۱.۱درصد رسید. به گزارش تسنیم، معاونت سیاست‌گذار پولی بانک مرکزی از رشد تجمعی کمتر از میزان هدف‌گذاری‌شده نقدینگی در دوماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 30.9 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه 1402 طی یک روند نزولی به 25.6 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه 1403 رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز طی روندی نزولی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به  21.1 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه 1403 رسید.
بنابراین گزارش، نقدینگی در پایان اردیبهشت 1403 نسبت به پایان سال 1402 معادل 3.2 درصد رشد یافته است که این رقم پایین‌تر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای دوماهه نخست امسال است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 30.9 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه 1402 طی یک روند نزولی به 25.6 درصد در پایان اردیبهشت 1403 رسیده است.  رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1403 معادل 2.0 درصد بوده است و رشد تجمعی نقدینگی دوماهه نخست امسال کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین‌شده برای این مدت است. بر اساس آمارهای مقدماتی، پایه پولی در پایان اردیبهشت سال جاری رشدی معادل 0.3 درصد را نسبت به پایان سال 1402 تجربه کرد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان اردیبهشت 1403 معادل 21.1 درصد بوده است. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است، به‌طوری که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 21.1 درصد در پایان اردیبهشت 1403 رسیده است.


تعداد بازدید :  418