شماره ۳۰۴۱ | ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۵ فروردين
صفحه را ببند
ساخت 7 شهرک و ناحیه صنعتی جدید تصویب شد

ايجاد هفت شهرك و ناحيه صنعتی تخصصی جديد در استان‌های هرمزگان، اصفهان، كرمان و همدان با تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دستور کار قرار گرفت.
براساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در راستای سياست‌های كلی نظام و وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مسير تحقق منويات مقام معظم رهبری در نشست‌های هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در طول سال گذشته، ايجاد هفت شهرک و ناحيه صنعتی تخصصی در استان‌های هرمزگان، اصفهان، كرمان و همدان به تصویب مجمع عمومی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ها رسید.

 


تعداد بازدید :  44