شماره ۳۰۴۱ | ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۵ فروردين
صفحه را ببند
الزام دانش‌آموزان به شرکت در اردوها و دریافت شهریه غیرمصوب تخلف است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: «الزام دانش‌آموزان به شرکت در اردوها و دریافت شهریه غیرمصوب تخلف است. برگزاری اردوهای مطالعاتی برای کنکوری‌ها از ۱۴ فروردین، فقط در ساعات غیررسمی مدارس مجاز است.» وی با تأکید براینکه الزام دانش‌آموزان برای شرکت در اردوها و دریافت شهریه غیرمصوب تخلف محسوب می‌شود، گفت: «برای نوع خدمات ارائه‌شده و قیمتی که مشخص شده، با اخذ مجوز از آموزش و پرورش، مدارس می‌توانند برای کلاس‌های فوق‌برنامه وجهی را اخذ کنند. در ساعت رسمی، آموزش برنامه‌های رسمی به‌صورت روال عادی ادامه خواهد یافت و برگزاری اردو در ساعت رسمی نقض غرض است.»

 


تعداد بازدید :  31