شماره ۳۰۱۴ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۴ بهمن
صفحه را ببند
فرصت بررسی‌ صلاحیت داوطلبان انتخابات ادامه دارد

شورای نگهبان همچنان فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات را دارد. در روز ۱۹ بهمن نتیجه بررسی شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده از سوی شورای نگهبان اعلام شد. بر این اساس، صلاحیت حدود ۱۵ هزار نفر برای حضور در انتخابات تأیید شد. داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تأیید صلاحیت شده، ولی در این مرحله شورای نگهبان نظر به عدم‌تأیید یا عدم‌احراز دارد، همچنان فرصت حضور در انتخابات را دارند. آنها از روز ۲۱ تا ۲۳ بهمن فرصت شکایت دارند و شورای نگهبان از ۲۴ تا ۳۰ بهمن فرصت بررسی مجدد پرونده این افراد را دارد. در روز اول اسفند نظر شورای نگهبان درخصوص ردصلاحیت همه داوطلبان ردصلاحیت‌شده به داوطلبان ذیربط و انتشار آگهی اسامی نامزدهای تأییدشده انجام می‌شود. در روز دوم اسفند هم آگهی انتخابات در سراسر کشور منتشر می‌شود. تبلیغات از روز سوم اسفند آغاز می‌شود و تا نهم اسفند ادامه دارد.

 


تعداد بازدید :  198