شماره ۳۰۱۴ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۴ بهمن
صفحه را ببند
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر داد
پیروزی حقوقی ایران در ۵ پرونده بین‌المللی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از پیروزی حقوقی ایران در ۵ پرونده بین‌المللی خبر داد. محمد دهقان با بیان اینکه «اخیرا در پنج پرونده بین‌المللی رأی به نفع ایران صادر شده است» گفت: «به‌طور مثال، بعضی از مدارس ما را در کشورهای حوزه خلیج‌فارس توقیف کرده بودند که در دادگاه‌های داخلی آنجا پیگیری و رأی به نفع ما صادر شد. یکی از این مدارس به آموزش و پرورش برگشت و دیگری هم رأی به نفعش صادر شد که به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.»

 


تعداد بازدید :  195