شماره ۲۹۴۸ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۳۰ آبان
صفحه را ببند
استفاده از ارتفاع و تراکم در نهضت ملی مسکن

ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از برنامه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در ارتفاع برای رفع مشکل کمبود زمین در برخی مناطق کشور خبر داد؛ تاکنون 52 هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تأمین شده است.‌ از این رقم، 36 هزار هکتار زمین در حریم شهرها قرار دارد. او از توافق با بخش خصوصی برای استفاده از 17 هزار هکتار زمین خبر داد و گفت:‌ «در جاهایی که زمین نداریم مانند شهرهای شمالی، در صورتی که تقاضا بیش از اراضی تأمین‌شده باشد از ارتفاع و تراکم برای ساخت تعداد بیشتری واحد مسکونی استفاده خواهیم کرد.»


تعداد بازدید :  113