شماره ۲۸۹۷ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور
صفحه را ببند
شرایط پرداخت وام ۷۵۰میلیون تومانی ساخت مسکن

 سقف تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن برای کلانشهرها ۷۵۰میلیون تومان است و به سازندگانی که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند، پرداخت می‌شود. سقف تسهیلات ساخت مسکن به سازندگانی که از روش‌ها و فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرها به ترتیب ۷۵۰، ۶۵۰ و ۶۰۰میلیون تومان تعیین شده که به مرور و با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود. سال گذشته سقف این تسهیلات ۶۰۰میلیون تومان بود. بازپرداخت تسهیلات در سال‌جاری برای تعاونی‌سازها حداکثر ۱۰ سال و برای سایر سازندگان حداکثر هشت سال با سود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. بنا به گفته عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه ۵۵درصد تسهیلات مشارکت مدنی در چارچوب ضوابط به پروژه‌هایی که از فناوری‌های نوین استفاده کردند، پرداخت شد. پرداخت تسهیلات ساخت با فناوری نوین در قالب طرح نهضت ملی مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۱۸درصد خواهد بود. پیش از این، نرخ تسهیلات طرح نهضت ملی  مسکن ۲۳درصد بود که از ۱۳ تیر امسال به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد. در حال حاضر، سقف تسهیلات عادی طرح نهضت ملی مسکن ۵۵۰میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و  نرخ سود ۱۸درصد است.


تعداد بازدید :  96