شماره ۹۹۸ | ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ آذر
صفحه را ببند
معاون درمان وزیر بهداشت:
بیمارستان‌های دولتی شرکتی می‌شوند

ایرنا|  معاون درمان وزیر بهداشت، با انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز سازمان تأمین اجتماعی با بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی، از «واگذاری اداره بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی با تصویب برنامه ششم توسعه» خبر داد. «محمدآقاجانی» با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین مشکلات وزارت بهداشت در اداره بیمارستان‌ها، دولتی‌بودن آنهاست، گفت: «شیوه اداره دولتی بیمارستان‌ها با بروکراسی و مشکلات بسیار زیادی مواجه است، بیمارستان‌های دولتی چابک نیستند، نمی‌توانند به درستی از منابعی که دراختیار دارند، استفاده کنند و باید با اختیارات بیشتری اداره شوند.» به گفته او، شیوه دولتی اداره‌شدن بیمارستان‌ها باعث شده که بخش مهمی از منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی در بیمارستان‌ها هدر برود و کارایی لازم را نداشته باشند و به‌طورکلی ساختار مدیریت دولتی ساختار بروکراتیک و کندی است.
آقاجانی درپاسخ به این پرسش که مدل پیشنهادی وزارت بهداشت برای اداره بیمارستان‌های دولتی چیست، توضیح داد:   «مدل پیشنهادی وزارت بهداشت که در لایحه برنامه ششم نیز آمده، این است که بیمارستان‌های دولتی در قالب شرکت‌های غیردولتی اداره شوند. در این مدل اداره‌کردن بیمارستان‌ها، مالکیت دولتی بیمارستان حفظ می‌شود، اما اداره بیمارستان به شرکت غیردولتی واگذار می‌شود، به شرط این‌که تعرفه دولتی را رعایت کنند و پرداختی مردم افزایش پیدا نکند.»
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: «در واقع مالکیت دولتی، بیمارستان حفظ می‌شود اما نوع اداره بیمارستان تغییر می‌کند و شرکتی می‌شود و به نوعی اداره کل بیمارستان به یک شرکت غیردولتی واگذار می‌شود. درصورت تصویب این پیشنهاد وزارت بهداشت درمجلس، برنامه این است که به مرور این طرح در کل بیمارستان‌های دولتی اجرا شود و به کل کشور تعمیم یابد.»
معاون درمان وزیر بهداشت درباره نقش سازمان تأمین اجتماعی درکمک به بیمارستان‌ها هم گفت: «نکته مهمی که درمورد سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، این است که باید تکلیف هزینه‌کرد منابع سازمان تأمین اجتماعی روشن شود، زیرا اکنون یک نوع دوگانگی و تبعیض درنحوه هزینه‌کرد منابع سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. خرید خدمت سازمان تأمین اجتماعی از بیمارستان‌های ملکی خودش با بیمارستان‌های وزارت بهداشت کاملا متفاوت است و خدمات‌درمانی را از بیمارستان‌های خودش به مراتب گران‌تر از بیمارستان‌های دولتی خریداری می‌کند.»
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: «سوال ما از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی این است که آیا کیفیت خدمات‌درمانی بیمارستان‌های دولتی که خدمات فوق‌تخصصی را با حضور استادان دانشگاه‌ها ارایه می‌کنند، از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ضعیف‌تر است که ارزان‌تر خریداری می‌کنند. تبعیض دیگری که سازمان تأمین اجتماعی اعمال می‌کند، تبعیض در زمان پرداخت، بین بیمارستان‌های خودش و بیمارستان‌های دولتی است و زمان پرداخت به بیمارستان‌های دولتی با ماه‌ها تأخیر و فاصله نسبت به بیمارستان‌های خودش انجام می‌شود و همواره مطالبات و معوقات زیادی با ماه‌ها تأخیر وجود دارد.»


تعداد بازدید :  951