شماره ۳۷۰ | ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۲ شهريور
صفحه را ببند
امروز با مولانا

پیش ازین تن عمرها بگذاشتند پیشتر از کشت بر برداشتند

پیشتر از نقش جان پذرفته‌اند پیشتر از بحر درها سفته‌اند

 


تعداد بازدید :  154