شماره ۳۰۴۰ | ۱۴۰۳ سه شنبه ۱۴ فروردين
صفحه را ببند
از حمل‌ونقل بین‌المللی غفلت کرده‌ایم

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری گفت: «پیرو نامگذاری سال ۱۴۰۳ امسال باید شاهد تحول در تولید خدمت در حوزه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای باشیم.» حمیدرضا شهرکی اظهار کرد: «صنعت حمل‌ونقل مسافر در کشور با وجود داشتن ظرفیت‌های مناسب از حمل‌ونقل بین‌المللی غفلت و به حمل‌ونقل داخلی بسنده کرده است.»  وی با اشاره به تغییر این روند در سال جدید بر احیای حوزه بین‌المللی حمل‌ونقل مسافری تأکید کرد و افزود: «برای داده‌کاوی و اخذ تصمیم‌های صحیح در حوزه حمل‌ونقل مسافر، ما نیازمند تکمیل بانک اطلاعاتی دقیق و جامع هستیم.»

 


تعداد بازدید :  31