شماره ۳۰۱۳ | ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۳ بهمن
صفحه را ببند
تولید خودروها مرز یک‌میلیون دستگاه را رد کرد

طبق گزارش وزارت صمت از عملکرد تولید خودروسازان طی ۱۰ ماه امسال، افزون‌بر یک‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد با سهم ۸۴.۵درصدی (معادل ۹۳۶هزار و ۶۱۷ دستگاه) خودرو سواری در کشور تولید شده؛ این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با آمار تولید خودرو در سال گذشته، تولید انواع خودرو رشد ۱۱درصدی و تولید سواری رشد ۹درصدی را در این مقایسه آماری، تجربه کرده است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی‌ماه، یک‌میلیون و ۱۰۷هزار و ۳۰۸ دستگاه از انواع خودروها در کشور تولید شده است. مجموع تعداد خودرو تولیدی در کشور رشد ۱۱درصدی تولید نسبت به ۹۹۵هزار و ۱۰۶ دستگاهی در سال گذشته را نشان می‌دهد.  
از این تعداد خودرو تولیدی در سال‌جاری حدود ۹۳۶هزار و ۶۱۷ دستگاه، آمار تولید خودروهای سواری است که به‌صورت عبور مستقیم و کامل بوده و نشان از رشد ۹درصدی تولید خودرو سواری نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته دارد. در مجموع ۱۰ ماه سال گذشته ۸۶۳هزار و ۱۹۱ دستگاه خودرو سواری کامل در کشور تولید شده است.

 


تعداد بازدید :  189