شماره ۳۰۱۳ | ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۳ بهمن
صفحه را ببند
عبور مالیات‌های وصولی از مرز ۶۰۰هزار میلیارد تومان

براساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۲ مجموع مالیات‌های وصولی از طریق مالیات بر کالاها و خدمات و همچنین مالیات‌های مستقیم به ۶۲۷هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی در 10 ماه سال‌جاری شاهد وصول 627 همت بوده‌ایم که از رقم 257 همت سهم مالیات بر کالاها و خدمات و 370 همت سهم مالیات‌های مستقیم بوده است.
در بخش مالیات‌های مستقیم سهم مالیات بر اشخاص حقوقی 235 همت، مالیات بر درآمد 112 همت و سهم مالیات بر ثروت 22 همت بوده است.
در بخش مالیات بر کالاها و خدمات نیز عمده منابع وصولی از طریق مالیات ارزش افزوده به مبلغ 175 همت بوده است. در کنار آن، مالیات وصولی از نقل و انتقال اتومبیل‌ها 11.8 همت و مالیات شماره‌گذاری خودرو 10 همت بوده است.
نکته قابل ذکر دیگر مربوط به درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام است که در مجموع سه بند مربوط شاهد وصول حدود 19 همتی مالیات هستیم.

 


تعداد بازدید :  186