شماره ۳۰۱۳ | ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۳ بهمن
صفحه را ببند
صعود ۳۴ پله‌ای ایران در رده‌بندی شاخص توسعه انسانی پس از انقلاب

ایران در رده‌بندی جهانی توسعه انسانی از زمان پیروزی انقلاب ۳۴ پله صعود داشته و با عبور از توسعه پایین و متوسط، در جمع کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است.
گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل نشان می‌دهد شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد 77درصدی داشته است.
شاخص توسعه انسانی، سطح عدالت و رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی هر کشور را نشان می‌دهد و رقمی از صفر تا یک را دربرمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد، دلالت بر توسعه انسانی بیشتر آن کشور دارد.
بر اساس این گزارش، شاخص توسعه انسانی ایران یک سال قبل از انقلاب اسلامی 0.437 بوده و این رقم در سال‌های بعد از انقلاب افزایش یافته،‌ در سال 1990 به 0.552، در سال 2000 به 0.652، در سال 2005 به 0.681، در سال 2010 به 0.725 و در سال 2021 به 0.774 واحد رسیده است.
با افزایش شاخص توسعه انسانی ایران، جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر نیز ارتقا یافته است. ایران در سال 1979 از نظر توسعه انسانی در میان 182 کشور جهان رتبه 110 را به خود اختصاص داده بود، اما در سال 2021 که آخرین آمار ارائه‌شده از سوی سازمان ملل است، در میان 191 کشور به رتبه 76 ارتقا یافته که به این ترتیب صعود 34 پله‌ای داشته است. توسعه انسانی ایران از 115 کشور جهان در سال 2021 بیشتر بوده است. بر اساس تقسیم‌بندی سازمان ملل، ایران قبل از انقلاب در میان کشورهایی قرار داشت که دارای توسعه انسانی پایین بودند، اما در حال حاضر بین کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. این سازمان کشورها را از نظر توسعه انسانی در چهار گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا، دارای توسعه انسانی بالا، دارای توسعه انسانی متوسط و دارای توسعه انسانی پایین قرار داده است.»


تعداد بازدید :  335