شماره ۲۹۴۸ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۳۰ آبان
صفحه را ببند
حماس: توقیف کشتی صهیونیستی یک پیروزی برای خون‌های ریخته شده در غزه است

 «سامی ابوزهری»، از رهبران جنبش حماس، در واکنش به توقیف کشتی صهیونیستی توسط نیروهای مسلح یمن گفت: «توقیف این کشتی یک پیروزی برای خون‌های ریخته شده در غزه است و آمریکا و رژیم صهیونیستی باید تاوان این خون‌ها را بدهند.» به گزارش خبرگزاری شهاب، سامی ابوزهری از رهبران جنبش حماس اظهار داشت: «توقیف کشتی صهیونیستی توسط نیروهای مسلح یمن تحولی و رخدادی ویژه و یک پیروزی برای خون‌هایی است که در غزه ریخته شده است.»


تعداد بازدید :  130