شماره ۲۹۴۸ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۳۰ آبان
صفحه را ببند
سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در فرودگاه امام(ره) نهایی می‌شود
خریداری 40هواپیما

محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، از نهایی شدن سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری برای فاز ۲ توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) در هفته جاری خبر داد و گفت: «‌مواد اولیه تولید قطعه هواپیما را صادر می‌کنیم.‌ این سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر فرودگاه، باند، برج مراقبت و... با هدف تبدیل برای هاب شدن فرودگاه امام در منطقه صورت می‌گیرد.»معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ناوگان هوایی مسافری کشور گفت: «شهریورماه سال 1400حدود 100فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی داشتیم که امروز به 190فروند افزایش یافته است. در برنامه داریم تا پایان سال تعداد هواپیماهای فعال مسافری کشور را به 250فروند افزایش دهیم.»محمد‌ی‌بخش در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از 90فروند هواپیمای اضافه شده به ناوگان هوایی خریداری شده است، اضافه کرد: «از این تعداد 50فروند هواپیمای زمینگیر به ناوگان اضافه شده و 40فروند را نیز خریداری کرده‌ایم.»


تعداد بازدید :  98