شماره ۲۹۴۸ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۳۰ آبان
صفحه را ببند
مجوز مجلس به وزارت راه برای واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور

مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد تا مدیریت فرودگاه‌های کشور، به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح، را با حفظ مالکیت دولت به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی واگذار کند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء یک بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است: «به‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی‌ و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور، ازجمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح، با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»


تعداد بازدید :  133