شماره ۲۸۹۷ | ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور
صفحه را ببند
افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده لندن

در یک نظرسنجی که توسط بانک لویدز لندن انجام شده، مدیران موسسات مالی نسبت به آینده این شهر به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی بین‌المللی ابراز تردید و نگرانی کرده‌اند. به گزارش سیتی، در یک نظرسنجی از مدیران موسسات مالی در لندن که توسط بانک لویدز انجام شده، بسیاری از آنها نسبت به آینده پایتخت انگلیس به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی بین‌المللی ابراز نگرانی کرده‌اند. این نظرسنجی نشان می‌دهد 64درصد مدیران موسسات مالی بر این باورند که جایگاه این شهر به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی نسبت به شهرهای رقیب بدتر خواهد شد. شهر لندن سال‌هاست که به عنوان یکی از کانون‌های اصلی فعالیت‌های مالی در جهان به‌شمار می‌رود و بانک مرکزی انگلیس و بورس لندن هم در این شهر واقع شده است.


تعداد بازدید :  85