بیانیه‌ ستاد انتخابات کشور
 
لطفا از هر خانواده فقط یک نفر ثبت‌نام کند!
 

 

    شرایط ثبت نام: توانایی تشخیص دست چپ از راست
    سه بار تند و پشت‌سرهم بگوید: رودکی در کودکی
در آمبولانس می‌خورد آدامس می‌زد بالانس
    بتواند مردانگی‌اش را ثابت کند
    برنامه داشته باشد (ویندوز و لینوکس هم قبول است)
    توانایی دادنِ سه وعده‌ انتخاباتی در روز
    یکی از وعده‌‌ها باید رفع حصارهای بیکاری باشد
(این وعده را می‌تواند به شکل‌ها و زبان‌های مختلف بدهد)
    نرخ روزِ وعده‌ یارانه‌ها تا این لحظه 15 میلیون است.
اگر وعده‌ شما کمتر از این مبلغ است اصلا ثبت نام نکنید.
    توی در و همسایه حداقل دو نفر اصرار کرده باشند
که شما بهترین گزینه برای خدمت‌رسانی هستید
(اقرار شفاهی کافی است)
    اصل شناسنامه و یک قطعه عکس شش در چهار
#فردا_دیر_است_همین_امروز_ثبت‌نام_کنید   #شهرونگ


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/96672/لطفا-از-هر-خانواده فقط-یک-نفر ثبت‌نام-کند!