این شرح بی‌نهایت...
 

 

مدارا كردن با مردم، سر لوحه خِرد است.
امام على (ع)
دلیل راه
بوی پیراهن دلیل راه شد یعقوب را
هست از طالب فزون درد طلب مطلوب را
کاه را بال و پر پرواز گردد کهربا
نیست در دست اختیاری سالک مجذوب را
حسن را از دیده‌های پاک نبود سرکشی
می‌کشد آیینه بی‌مانع به بر محبوب را
بوته خاری است جنت مو دیدار ترا
سیر چشمی می‌کند مکروه هر مرغوب را
بی‌قراری می‌شود بال و پر موج خطر
نیست جز تسلیم لنگر بحر پر آشوب را
دید تا درد گران سنگ من بی صبر را
شد زبان شکر امواج بلا ایوب را
پیش روشن گوهران یک جلوه دارد خار و گل
کی کند صائب تمیز آیینه زشت و خوب را؟
صائب تبریزی

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/6623/این-شرح-بی‌نهایت-