حمل مصدوم
 

 

تا زماني كه ضرورتي ايجاب نكرده است و مصدوم نيز آماده انتقال به بيمارستان نيـست، نبـايـد حركت داده شود. تنها مصدومي را مي‌توان حركت داد كه يك خطر بسيار جدي جان او را تهديد مي‌كند.  
  آتش‌سوزي يا خطر آن وجود دارد.  
  مواد منفجره يا مواد زيان‌آور در صحنه است.  
  امكان حفاظت صحنه از خطرات احتمالي وجود ندارد.  
  امكان دسترسي و رسيدگي به مصدومان ديگري كه در صحنه (مثلا خودرو) نياز به مراقبت‌هاي حيات‌بخش دارند، وجود ندارد.  
از آن‌جا كه عمليات احياي قلبي‌ريوي(CPR)  بايد روي سطح سفت انجام شود، مصدومي كه دچار حمله قلبي شده، اغلب جابه‌جا مي‌شود، مگر اينكه قبلا روي زمين يا كف اتاق بوده باشد.  
احتیاط
مبادا مصدوم را حركت دهيد مگر اينكه مصدوم در خطر جدي باشد و تا رسيدن كاركنان اورژانس به محل امن منتقل شود.  
مبادا  آسيب را با حركت‌دادن مصدوم بدتر كنيد.  
مبادا مصدومي را كه احتمال آسيب نخاع دارد حركت دهيد.  
مبادا مصدوم را بدون بي‌حركت كردن ناحيه آسيب‌ديده جابه‌جا كنيد.  
مبادا مصدومي را كه پاسخ نمي‌دهد تنها رها كنيد، مگر براي مدت بسيار كوتاه آن هم براي آنكه اورژانس را خبر كنيد.  
مبادا زماني كه مي‌توانيد كسي را براي كمك بفرستيد، مصدومي را حركت دهيد. بلکه در كنار مصدوم منتظر بمانيد و فرد ديگري را براي كمك بفرستيد.  
مبادا زماني كه افراد ديگري نيز براي كمك در دسترس هستند به تنهايي به حركت‌دادن مصدوم اقدام كنيد. 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/6598/حمل-مصدوم