برای کسانی که جز ماهی نمی‌بینند!
 

 

  این پوستر تبلیغاتی یک رستوران دریایی است که با استفاده از فرم چنگال و انعکاس آن تصویر ماهی را تداعی می‌کند


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/5229/برای-کسانی-که-جز-ماهی-نمی‌بینند!