کار بورس از احتیاط گذشت
 
زیان سهامداران 8/7درصد شد
 

 

شهروند| بورس تهران از ابتدای‌ سال گرفتار رکود شده و در حالت انتظار است اما ظاهرا با بالا گرفتن رکود، کار از احتیاط و انتظار گذشته و بازار وارد فاز خطر و نگرانی شده است. به این ترتیب در هفته‌ای که گذشت بازار زیان سهامداران و معامله‌گران خود را 6/1‌درصد دیگر افزایش داد و به 8/7درصد رساند و موجب تشدید نگرانی‌ها و خروج سهامداران شد.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/5221/زیان-سهامداران-87درصد-شد