تفاوت‌های تصادفات رانندگی زنان و مردان
 

 

بنا بر نتایج پژوهشی دانشمندان دانشگاه کانزاس آمریکا، زن یا مردبودن با نوع تصادف شدید یا مرگبار رانندگان مرتبط است.   دانشمندان این دانشگاه تفاوت‌ها و شباهت‌های جنسیتی رانندگان جوان دخیل در تمامی تصادفات رانندگی را طی پنج‌سال در ایالت کانزاس بررسی کردند. یافته‌های آنها می‌تواند از طریق ارتقای محتوای دوره‌های آموزشی رانندگان جوان به کاهش تعداد و شدت این تصادفات کمک کند.   سن، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ایمنی بزرگراه است و داده‌های تصادفات نشان می‌دهد رانندگان جوان و مسن‌تر در مقایسه با هر گروه سنی دیگر، نقش بیشتری در تصادفات دارند. در رانندگان جوان تصادفات اغلب شدید یا مرگبار هستند.
محققان داده‌های جمع‌آوری‌شده و اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده‌های تصادفی وزارت حمل‌ونقل آمریکا را تحلیل کردند. این داده‌ها در طول‌ سال‌های 2007 تا 2011 و درخصوص تصادفات رانندگان 16 تا 24 ساله ارایه شده بودند.   محققان تفاوت‌های مهمی در نوع تصادف بین زنان و مردان جوان را کشف کردند و مشخص شد زنان جوان 66‌درصد بیشتر از مردان جوان کمربند ایمنی می‌بندند. همچنین، زنان جوان 28‌درصد بیشتر از گواهینامه محدود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، زنان راننده جوان در تقاطعات تصادف بیشتری داشتند و بیشتر هم با عابران پیاده تصادف کردند. این درحالی است که مردان جوان پس از غروب آفتاب تصادفات بیشتری داشتند.    رانندگان زن جوان طی روزهای هفته بیشتر احتمال تصادف‌کردن داشتند درحالی‌که رانندگان مرد جوان در طول تعطیلات آخر هفته بیشتر تصادف کرده بودند. همچنین رانندگان مرد جوان تصادفات بین جاده‌ای بیشتری داشتند.    به گفته دانشمندان، مولفه‌های خطر برای رانندگان زن و مرد جوان متفاوت‌اند زیرا رفتار و نظر آنها به‌طورکلی متفاوت است.   این موضوع توضیح می‌دهد که چرا جنسیت در نوع خاصی از تصادف بیشتر دخیل است. به‌طور مثال، رانندگان مرد جوان در تصادفات خارج ‌از جاده‌ای بیشتر نقش دارند زیرا این نوع تصادف اغلب شامل سرعت در چنین جاده‌هایی است و این نوع عادت رانندگی اغلب در مردان جوان بیش از زنان جوان مشاهده شده است.   
جزییات این مطالعه در Journal of Safety Research منتشر شده است.  


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/4908/تفاوت‌های--تصادفات-رانندگی-زنان-و-مردان---