درباره ماموریت تسکین آلام
 

 

|  علیرضا  امیدی|     مدرس کمک‌های اولیه و عضو سازمان جوانان جمعیت هلال احمر   |

جمعیت هلال‌احمر اصول هفتگانه‌ای دارد که عبارتند از: بی‌طرفی (Neutrality)، بی‌غرضی (Impartiality)، استقلال (Independence)، خدمت داوطلبانه                 (Voluntary Services)، بشردوستی (Humanity)، یگانگی (Unity) و جهانشمولی (Universalit y).
هلال‌احمر معمولا 4 هدف بزرگ و عمده را دنبال می‌کند که عبارتند از: تسکین آلام بشری، صلح‌ودوستی، تأمین احترام و رفع‌تبعیض‌ها. البته به‌نظر من، هلال‌احمر نتوانسته درمورد آخر خیلی موفق باشد چراکه بیش از آن‌که این موضوع به‌دست هلال‌احمر باشد، به دست دولت‌ها است.
یکی از مهم‌ترین وظایف جمعیت هلال‌احمر، تسکین آلام بشری است. آلام به معنای درد‌ها و رنج‌ها است؛ هر درد و رنجی که برای انسان‌ها اتفاق می‌افتد. حالا این درد‌ها می‌تواند ناشی از حوادث طبیعی یا غیر‌طبیعی باشد. یکسری از فعالیت‌ها جدا از کمک‌رسانی مادی مثل غذا و پوشاک، وجود دارد. تیم‌هایی در هلال‌احمر سازماندهی شده‌اند که مهم‌ترین وظیفه آنها، حمایت‌روانی افراد حادثه‌دیده است. اساس کار این گروه‌ها، تسکین آلام‌بشری است. یعنی زمانی که یک فرد، عزیزش را از دست داده است، افراد می‌توانند با او همدردی کنند و سعی ‌می‌کنند به او بگویند که دردش را می‌فهمند و آمده‌اند که او را یاری برسانند. اگر بخواهم مثالی بزنم، فردی را تصور کنید که عزیزی را از دست داده است. در زمان قدیم رسم بوده و هنوز هم در برخی مناطق ایران رسم است که افراد فامیل یا خویشاوندان یا حتی همسایه‌ها، سراغ فرد داغدیده می‌روند و به او سر می‌زنند و حتی تا 40روز برایش غذا هم می‌پزند. این دقیقا مثال بسیار خوبی از تسکین آلام‌بشری هلال‌احمر است؛ اما با این تفاوت که در چارت سازمان‌یافته این اتفاق می‌افتد؛ یعنی توسط گروهی که در این زمینه تحصیل‌ کرده و آموزش‌دیده‌ و مهارت آن را دارد که با روش‌های صحیح با فرد رنج‌دیده، ارتباط برقرار کند، چراکه بیشترین آسیب حوادث، جنگ‌ها، بلایا و...، آسیب‌های روحی است. به‌عنوان مثال، در زلزله‌ای که در تبریز یا بم آمد، بالاخره بعد از مدتی خانه‌های خراب شده، ساخته می‌شوند؛ اما روحیه مردم داغدیده، اگر به‌درستی با آنها همدردی نشده باشد و تسکین نیافته باشند، نمی‌تواند به وضع عادی برگردد و اگر آنها بخواهند دوباره به زندگی بازگردند، نیازمند یک مطالعه و کمک‌رسانی دقیق هستند. اعضای هلال‌احمر  در تیم تسکین آلام‌بشری، این کار را انجام می‌دهند. خوشبختانه ما حتی توانسته‌ایم این تیم‌ها را گسترش دهیم. ما امروزه تیم‌هایی داریم که به زندان می‌روند و با زندانیان گفت‌وگو می‌کنند و برای اولین‌بار چنین اتفاقی افتاده است. بچه‌هایی که رشته روانشناسی و علوم اجتماعی خوانده‌اند، تحت تیم‌هایی وارد زندان می‌شوند و با زندانی‌ها هم‌صحبت می‌شوند و آلام آنها را تسکین می‌دهند.
اگر بخواهم درباره جزء به جزء فعالیت‌های هلال‌احمر مثال بزنم، مثنوی هفتاد من کاغذی به‌دست خواهد آمد اما مختصر آن است که هلال‌احمر، در پی گسترش تجربه‌ای انسان‌دوستانه است و روزبه‌روز در این زمینه پیشرفت می‌کند.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/31247/درباره-ماموریت--تسکین-آلام-