قاب
 

 

   پوستر طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی.
این طرح  با شعار «بی گدار به جاده نزنیم، ظریف برانیم» از تاریخ 27/12/1393 آغاز و تا تاریخ 15فروردین 94 ادامه پیدا می کند.

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/26651/قاب