پرداخت حقوق کارگران مطابق با بخشنامه دستمزد
 

 

با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین‌ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.
مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار از اول سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه، مبلغ ۲میلیون و ۳۸۸هزار و ۷۲۸ ریال تعیین شده است، همچنین سایر سطوح مزدی روزانه ۲۲درصد مزد ثابت یا مزد مبنا، به اضافه روزانه ۲۳هزار و ۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲، افزایش می‌یابد. سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰میلیون تومان است.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/242388/پرداخت-حقوق-کارگران-مطابق-با-بخشنامه-دستمزد