فعالیت 20 هزار دستفروش در پایتخت
 

 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه در 12 نقطه شهر بازار جدید راه‌اندازی شده است، گفت: «براساس آمار غیررسمی، ۲۰هزار دستفروش در تهران فعالیت می‌کنند.»
سعید بیگی با اشاره به ساماندهی دستفروشان در سال‌جاری گفت: «60 روزبازار در تهران راه‌اندازی شده است و با توجه به هماهنگی با دولت، امسال برنامه‌ریزی خوبی برای ساماندهی دستفروشان شده است.»
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران راجع به شناسایی نقاط بحرانی در پایتخت افزود: «در این زمینه، با شناسایی نقاط بحرانی، اقدامات لازم برای راه‌اندازی بازارچه‌هایی برای حضور دستفروشان شده است.»

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/242369/فعالیت-20-هزار-دستفروش-در-پایتخت