آثار هنرمندان ایرانی در موزه هنرهای معاصر آمریکا
 

 

نقاشی‌های ۴ هنرمند ایرانی در موزه هنرهای معاصر مایل آمریکا نمایش داده می‌شود. به گزارش ایرنا، این نمایشگاه نقاشی‌ که تحت عنوان «تابیدن نور بر ایران» در موزه هنرهای معاصر مایل آمریکا برگزار می‌شود؛ به‌گفته برگزارکنندگان نمایشگاه پنجره‌ای است بین ایران و جهان غرب و کاوشی است در آثار چهار هنرمند ایرانی که توسط گلدمن متصدی موزه هنرهای معاصر مایل در نیویورک گردآوری شده‌اند. هنرمندان این نمایشگاه محسن رضایی، نسرین نجفی، سپیده نظری و سارا آزموده هستند که در این میان محسن رضایی با پنج اثر از مجموعه آثار کلوزآپ حضور پررنگی در این نمایشگاه دارد. نمایشگاه «تابیدن نور بر ایران» با هنرگردانی یا کیوریتوری شهریار میرنیا برگزار می‌شود.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/242311/آثار-هنرمندان-ایرانی-در-موزه-هنرهای-معاصر-آمریکا