رئیس گروهک تروریستی در شبکه بی‌بی‌سی فارسی؛
 
تعجب رئیس کومله از افشای نقشه تجزیه‌خواهی
 

 

عبدالله مهتدی رئیس گروهگ تروریستی کومله که روز شنبه صوتی از او افشا شد که در آن تاکید می‌کرد ‹قصد داشته بزرگترین ائتلاف› ضدایرانی را با هم‌گرایی تجزیه‌طلبان ایجاد کند، حالا در بی‌بی‌سی فارسی به توجیه این اظهارات پرداخته است. مهتدی با توجیه این فایل صوتی که می‌گوید ‹یک جلسه درون حزبی› بوده از افشای آن در رسانه‌های ایرانی اظهارتعجب می‌کند؛ این درحالی است که این صوت ابتدا از سوی برخی اکانت‌های نزدیک به رضا پهلوی به رسانه‌ها درز کرد. طرفداران پهلوی از اینکه مهتدی متهم فروپاشیدن اتحاد موسوم به همبستگی مهسا را شخص رضا پهلوی عنوان کرده، عصبانی بودند و با افشای این فایل درون حزبی به نوعی قصد انتقام‌گیری از هم‌پیمانان خود داشتند.رئیس کومله یکبار دیگر از تریبونی که بی‌بی‌سی در اختیار او قرار داده استفاده می‌کند و اینبار با صراحت بیشتری علیه رضا پهلوی می‌گوید ‹تندروهایی که اطراف رضا پهلوی بودند› اتحاد اپوزیسیون را بهم ریختند. برنامه اخیر بی‌بی‌بی‌سی نکته مهم دیگری هم دارد؛ رئیس کومله در صوتی که از او افشا شد. از یک برنامه‌ریزی ضدایرانی صحبت می‌کرد که در آن همانطوری که مجری بی‌بی‌بی‌سی هم اذعان می‌کند، هیچ نشانی حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران نبود و حالا مهتدی که از افشای این نقشه پنهانی عصبانی شده. در بخشی از این برنامه تجزیه‌خواهی اپوزیسیون را توجیه می‌کند


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/230739/تعجب-رئیس-کومله-از-افشای-نقشه-تجزیه‌خواهی