وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
 
سیاست قطعی وزارت فرهنگ حمایت از هنرمندان است
 

 

 وزیر فرهنگ‌وارشاداسلامی سیاست قطعی این وزارتخانه را حمایت از هنرمندان دانست و اظهار داشت: «برای افرادی که از خانواده فرهنگ و هنر و رسانه در اغتشاشات اخیر معذوراتی به‌وجود آمده و اتفاقاتی افتاده، وظیفه خودمان می‌دانیم که از اهالی فرهنگ‌ و هنر و رسانه حمایت کنیم.»محمدمهدی اسماعیلی درباره موضع وزارت ارشاد درخصوص بازیگران بازداشتی گفت: «در بیش از ۶۰ روزی که این اتفاقات رخ داده، بنای ما این است که با گفت‌وگو و شفاف‌سازی اجازه ندهیم کار به جاهایی بکشد که موجب نگرانی شود.» اسماعیلی تصریح کرد: «برای افرادی که از خانواده فرهنگ و هنر و رسانه در اغتشاشات اخیر معذوراتی به وجود آمده و اتفاقاتی افتاده برخلاف اینکه این بحث‌ها را قبلا داشتیم و پیگیری کرده‌ایم، وظیفه خودمان می‌دانیم که از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه حمایت کنیم و این موضوع را در دستور کار داریم.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/217151/سیاست-قطعی-وزارت-فرهنگ-حمایت-از-هنرمندان-است