زادروز خالق «اولدوز و عروسک سخنگو»
 

 

«قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر، اما مثل قارچ نمو کردم، ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم... من نمو کردم، مثل درخت سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، و شدم معلم روستاهای آذربایجان.» 83 سال پیش، برابر 2 تیر 1318 خورشیدی، صمد بهرنگی، نویسنده و خالق آثاری چون «ماهی سیاه کوچولو»، «اولدوز و عروسک سخنگو» و «کچل کفرباز» در تبریز به دنیا آمد. او 29 سال بیشتر نزیست و 9 شهریور 1347 در رود ارس غرق شد. حمزه فراهتی در کتاب خاطرات خود با عنوان «از آن سال‌ها و سال‌های دیگر» واقعه را اینگونه تعریف می‌کند: «در میان خنده و شوخی، لخت شدند و به آب زدند. پنجاه متری شنا نکرده بود که صدای فریاد صمد را شنید: «کمک، کمک!» بلافاصله برگشت و دید که صمد تا بالای شانه‌هایش توی آب است و هراسان دست و پا می‌زند. بلافاصله چرخ زد و در خلاف جهت جریان آب، رو به سمتی که صمد بود، با تمام قوا دست و پا زد. تقریبا نصف فاصله را طی کرده بود که صمد برای سومین بار صدایش کرد. دید که جریان تند صمد را در خود بلعید...»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/212494/زادروز-خالق-«اولدوز-و-عروسک-سخنگو»