خداحافظی محمود رضوی از سینما
 

 

 محمود رضوی، تهیه‌کننده فیلم‌هایی مانند «ماجرای نیمروز»، «لاتاری» و «درباره الی» گفت که به‌دلیل دخالت برخی نهادها در جریان تولید از سینما خداحافظی کرده است.
روابط عمومی جشنواره فیلم «عمار» در این زمینه گزارش داده که سیدمحمود رضوی با ذکر اینکه «تهیه‌کنندگی فقط آوردن پول نیست و قبل از پول، ایده و مولف بودن مهم است»؛ با اشاره به نهادهایی که به تهیه‌کننده مراجعه و از او درخواست مدیریت یک پروژه را می‌کنند گفته: «دخالت نهادها در تولید، مهم‌ترین مسأله سینماست. مهم‌ترین مشکل شخص من در تهیه‌کنندگی، دخالت نهادهای حاکمیتی در جریان تولید است که بابتش هم از سینما خداحافظی کردم.»

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/207641/خداحافظی-محمود-رضوی-از-سینما