هیأت وزیران موافقت کرد
 
معافیت مالیاتی ۵درصدی واحدهای تولیدی
 

 

سخنگوی دولت گفت: هیأت وزیران با پیشنهاد وزیر اقتصاد و امور دارایی مبنی بر معافیت مالیاتی ۵ درصدی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت و آن را مصوب کرد.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با توضیح نشست دیروز هیأت دولت با موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: هیأت دولت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر درباره بودجه ۱۴۰۱ جلسه تشکیل داد و اعضای هیأت دولت به بررسی تبصره‌های پیشنهادی وزرای دولت پرداختند.وی ادامه داد: پیش از این در روز گذشته بندها و تبصره‌های تنظیمی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در هیأت دولت بحث و بررسی شد و بیشتر متون مورد تصویب قرار گرفت.  برخی از موارد هم برای بررسی بیشتر به کارگروه‌های  تخصصی ارجاع شد.سخنگوی دولت اظهار کرد: جلسه امروز عمدتا به بررسی پیشنهادهای جدید دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در راستای انجام تکالیف قانونی شان اختصاص داده شد  و به احتمال زیاد جلسه هیأت دولت برای  بررسی بودجه ادامه خواهد داشت و جلسات دیگری هم برای بررسی موارد حذف شده قانون بودجه سال گذشته و پیشنهادهای جدید خواهیم داشت.بهادری جهرمی یکی از پیشنهادهای مطرح شده دیروز را پیشنهاد وزیر اقتصاد در حمایت از واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن ۵ درصد معافیت مالیاتی عنوان کرد و گفت: این پیشنهاد خوب که مشابه آن را پیش از این درباره کسب و کارهای کوچک و اصناف به منظور جبران کسادی کسب و کارها در دوره کرونا داشتیم، مصوب شد و وزیران با آن موافقت کردند. 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/206185/معافیت-مالیاتی-۵درصدی-واحدهای-تولیدی