معاون وزیر اقتصاد :
 
ارز ترجیحی ١۴٠٠ در نیمه اول سال خرج شد
 

 

معاون وزیر اقتصاد گفت: «تمام ارز ۴٢٠٠ تومانی در 6 ماه اول امسال خرج شده و برای دولت جدید امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشت.»
هادی سبحانیان، در نشست خبری دیروز با بیان اینکه امور مدیریت را در شرایطی به دست گرفتیم که رشد اقتصادی در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است، گفت: «در شرایطی دولت را تحول گرفتیم که نرخ تورم در بالاترین تعداد قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه منفی بود.»
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در چند سال گذشته هر چند هزینه‌های دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته، اما منبع پایداری برای آن دیده نشده بود، گفت: «تمام تنخواه در دولت قبل مصرف شده و دولت سیزدهم با انبوهی از مشکلات تاریخی و مشکلات تشدیدشده اقتصادی مواجه شد.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/205836/ارز-ترجیحی-١۴٠٠-در-نیمه-اول-سال-خرج-شد