رئیس سازمان بورس:
 
قطعی برق، سیمان را گران کرد نه بورس
 

 

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: «به جرأت می‌توانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کالا نشده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100 هزار تومانی خریداری کنند و این خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرف‌کنندگان بود که توانست این موضوع را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را وارد مکانیسم درست و روشن کند.»     
دهقان‌دهنوی با انتقاد از جریانی که افزایش قیمت‌های ناگهانی را به سازوکار بورس ارتباط می‌دهند، اظهار داشت: «بسیار عجیب است در شرایطی که بورس چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه مردم انجام داده، عده‌ای غیرمنصفانه و بدون اینکه فکر بکنند و انصاف داشته باشند، مدعی می‌شوند که افزایش قیمت سیمان ناشی از بورس بوده‌ است. اگر قطعی برق در کشور رخ نداده بود، به هیچ‌وجه شاهد این میزان افزایش قیمت سیمان نبودیم.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/203543/قطعی-برق،-سیمان-را-گران-کرد-نه-بورس