مرجان فقیه نصیری مطرح کرد:
 
کاهش ارزش تجارت خارجی به کمترین سطح در یک‌دهه اخیر
 

 

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار داشت: «ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از 105.9 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش متوسط سالانه 3.9درصد، به 73.9 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است. بنابراین طی این دوره 10ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده‌ایم.» مرجان فقیه نصیری در مورد روند تجاری ایران در دهه ۹۰ اظهار کرد: «مطابق گزارش رسمی گمرک، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از 105.9 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش متوسط سالانه 3.9درصد، به 73.9 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/199421/کاهش-ارزش-تجارت-خارجی-به-کمترین-سطح-در-یک‌دهه-اخیر