پاسخ سازمان برنامه‌وبودجه به ادعای «حقوق نجومی» کارمندان
 

 

سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پی انتشار گزارشی در برخی از رسانه‌ها با عنوان «یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند»، در گزارشی اعلام ‌کرد: «هزینه پرسنلی پیش‌بینی ‌شده در بودجه شرکت‌های دولتی به معنای رقم خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست. برای مثال بیمه سهم کارفرما به‌عنوان هزینه‌های ذی‌ربط در بودجه پیش‌بینی می‌شود، حال آنکه این رقم به پرسنل پرداخت نمی‌شود.»
برپایه این گزارش، در لایحه بودجه‌ سال ۱۴۰۰، تعداد کل کارکنان در شرکت‌های دولتی برابر ۳۸۳‌هزار و ۶۰۱ نفر است و هزینه پرسنلی به میزان ۷۱۱‌هزار و ۶۸۵‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که سرانه ماهانه بدون کسر کسورات قانونی و مالیات به میزان ۱۵‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان خواهد شد.
بنابراین کل پرداختی به کارکنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و هرگونه وجهی نظیر پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نباید از میزان ۳۷‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان تجاوز کند.
در پایان این گزارش آمده است: «اطلاعاتی که به نقل از گزارش دیوان محاسبات کشور نقل شده، به‌طور عمده منطبق بر اطلاعات ارایه ‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی
بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ نیست.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/195260/پاسخ-سازمان-برنامه‌وبودجه-به-ادعای-«حقوق-نجومی»-کارمندان