عضو شورای شهر: یک و نیم متر قبر در برخی آرامستان‌ها ۳۰۰ میلیون است سلطان قبر شناسایی شد
 
این قبری که دارید بالا سرش گریه می‌کنید سلطان داره!
 

 

 کرونا به سلطان قبر: کار از من جا از تو!      (از قصد نوشتیم: کروناز)
 مردم: یه مردن رو بذارین واسه ما بمونه
 املاکی: بیست سانت پای جنازه رو نمی‌تونید اره کنید یه چیز اکازیون بهتون بدم؟
 معشوق سلطان قبر در حال دلبری: سلطان قبرم تو هستی تو هستی!
 یک وامانده: نه خرج زندگی داریم، نه مردن، حالت دیگه‌ای نداریم؟
 شهرونگ: این آرامستانه یا تشویشستان؟!
 گورخواب‌ها: لعنتیا ما اینجا زندگی می‌کنیما!
 گورخر: از این به بعد اسب صدام کنید
 آقامیری: تو این قبرها هم بچه های خودمون میخوابن. اگه گرونه تقصیر ماست
#سلطان_سلطان_جون_بله_قربان #سانتی_چند_حساب_کردید؟ #شهرونگ


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/189532/این-قبری-که -دارید-بالا-سرش-گریه-می‌کنید-سلطان-داره!