از رشديه تا حافظي
 

 

برخي افراد گمان مي‌كنند كه كار خیریّه فقط به معني كمك كردن به فقير و مسكین است. البته كه اين كار اقدامي خيرخواهانه است، ‏ولي اگر كار خیریّه را به اين مسأله محدود كنيم، در اين صورت در كشورهاي ثروتمند ديگر نبايد شاهد نهادهای خیریّه و افراد ‏خيّر باشيم، چون حداقلي از زندگي مردم در آن‌جا تأمين شده است و نیازی به این کمک ندارند. ولي كيست كه نداند بيشترين حجم ‏كارهاي خیریّه در كشورهاي ثروتمند شكل مي‌گيرد، زیرا مفهوم امر خیر فراتر از دستگیری فقرا است. وقف يكي از مهمترين ‏نهادهايي است كه در همه كشورها براي انجام و تداوم امور خير وجود دارد. وقف محدود به پرداخت به فقرا نمي‌شود. يكي از ‏بيشترين موارد وقف در جهان احداث مراكز آموزشي و نيز درماني و بهداشتي است. بزرگترين دانشگاه‌هاي جهان عموما ‏محصول كمك‌هاي مردم خيرخواه و نيكوكار هستند كه از طريق وقف اين دانشگاه‌ها را گسترش داده‌اند. بيمارستان‌هاي گوناگون ‏محصول وقف افراد نيكوكار هستند و البته يكي از مهمترين زمينه‌هاي نيكوكاري، ساخت مدرسه براي كودكان و جوانان است كه از ‏طريق آموزش ارتقاي اجتماعي پيدا می‌كنند.
اگر مطالعه‌اي صورت مي‌گرفت كه چه تعداد از فرزندان اين كشور در مدارس ساخته شده به دست نيكوكاران تربيت شده‌اند و چه ‏افراد نخبه و فرهيخته‌اي از اين مدارس بيرون آمده‌اند و آنان چه‌قدر در توسعه ایران نقش داشته‌اند، آن‌گاه متوجه مي‌شديم كه ‏نيكوكاري در احداث يا بازسازي مدارس كشور تا چه حد ارزشمند و به نفع جامعه است و در اين صورت پيشگامان و فعالان ‏نهضت مدرسه‌سازي را بسیار بیش از این ارج مي‌نهاديم و تكريم مي‌كرديم.
محمدرضا حافظي، رئيس انجمن خيّرين مدرسه‌ساز كشور در 90سالگي دار فاني را وداع گفت. او از طريق انجمن مذكور ‏كه يكي از بزرگترين نهادهاي مدني و سمن‌هاي خيريّه كشور بود به تنهايي تعداد زيادي مدرسه را ساخت يا بازسازي كرد و از ‏همین طريق و با کمک دیگران صدها مدرسه را در سراسر كشور بويژه در مناطق محروم و نيازمند ساخته است. به همين مناسبت ‏ياد او مورد تكريم و احترام همه قرار گرفته است و مقام معظم رهبري نيز پيام تسليتي در اين باره صادر كرده‌اند‎.‎
اين‌گونه فعاليت‌هاي خیریّه نه‌تنها به نفع جامعه است، بلكه موجب وحدت و انسجام و همبستگي اجتماعي نیز مي‌شود. بويژه در ‏زمینه آموزشي باید ياد رهروان آن گرامي داشته شود. از مرحوم ميرزاحسن رشديه كه مدارس رشديه را در تبريز احداث كرد، ‏دكتر مجتهدي كه هيچ‌گاه رياست دبيرستان البرز را با هيچ پست و مقام ديگري عوض نكرد تا مرحوم حافظی که نامی ماندگار از ‏خود در جنبش خیریّه آموزشی به یادگار گذاشته است. وظيفه ماست كه ياد و راه اين پيشگامان آموزشي را گرامي بداريم‎.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/164874/از-رشديه-تا-حافظي